Een gezin dat uit vader, moeder en kinderen bestaat wordt steeds zeldzamer. Omdat vrouwen tegenwoordig meestal financieel onafhankelijk zijn en het sociaal gezien niet meer onacceptabel is om te scheiden, splitsen steeds meer gezinnen zich op. Veel gezinnen zijn dan ook samengesteld uit partners met kinderen uit vorige relaties.

 

Het gezin als hoeksteen van de samenleving klinkt verschrikkelijk ouderwets. Maar er blijft een kern van waarheid in zitten. Kinderen leren in het gezin hoe ze met elkaar en met de wereld om moeten gaan. Ouders hebben er soms hun handen vol aan om in de huidige samenleving nog hun eigen normen en waarden over te brengen op de kinderen. Met de tv en de computer zijn de invloeden die kinderen van buitenaf bereiken niet zo eenvoudig meer te controleren.

Veiligheid en stabiliteit zijn kernwoorden als het gaat om het gezin. Iedereen in een gezin heeft recht op zijn eigen plekje, op zijn eigen identiteit. Daarnaast vormt het gezin – als het goed is – één geheel dat elkaar ondersteunt en opvangt waar nodig.

Als er sprake is van problemen in een gezin worden daardoor meestal meerdere gezinsleden geraakt. Problemen met een huilbaby, ziekte van een gezinslid, een weerbarstige puber, huisvesting of werk kunnen een gezin danig uit balans brengen. Om de balans in een gezin natuurlijk te herstellen kunnen Bach Bloesems prima worden ingezet, voor alle gezinsleden die behoefte hebben aan wat extra steun.

 

Copyright 2007 - heden Bianca Uittenbogaard